TẦM NHÌN

Phát triển doanh nghiệp bền vững bằng việc góp phần tạo ra những thiết kế thời trang tinh tế, phục vụ sản phẩm thời trang chất lượng cao, phong cách đến khách hàng trong và ngoài nước. 

SỨ MỆNH

Tập trung xây dựng, phát triển đội ngũ nhân viên bền vững, tạo ra những thiết kế thời trang tinh tế phù hợp cuộc sống hiện đại, không ngừng nâng cao quy trình quản lý sản xuất sản phẩm chất lượng cao nhằm góp phần gia tăng giá trị sống đến khách hàng, xã hội.