Giải thưởng - danh hiệu

Tháng 3/2022
Tiếp tục duy trì danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn"
Tháng 12/2021
Tháng 12/2021, được tôn vinh "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2021"
Tháng 10/2021
Được vinh danh trong "TOP 100 THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM 2020 - 2021" do Tạp Chí Kinh Tế Việt Nam tổ chức
01/2021
Nhận danh hiệu Thương Hiệu Vàng TP.HCM
11/2020
Lần thứ 7 liên tiếp được vinh danh Thương Hiệu Quốc Gia
06/2020
Nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu "Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao do Người Tiêu Dùng bình chọn"
04/2019
Nhận bằng khen thành tích trong "Xây dựng và phát triển thương hiệu Việt Nam" của Thủ tưởng Chính phủ
10/2018
Thương hiệu quốc gia 6 lần liên tiếp 
07/03/2001
Ban Tổng Giám Đốc đón nhận chứng chỉ ISO 9001.